Zonindelning

Samfälligheten äger relativt mycket mark runtom våra fastigheter. Föreningen har därför valt att dela in området i olika zoner för att på så sätt skapa ett enklare system för dem som som är jouransvariga. På bilden bredvid kan du se hur zonerna är indelade. Klicka på bilden för förstoring.