Styrelsen består 2019 av:

Patryk Trautman Ordförande Kpv 152
Mikael Zetterberg Kassör Kpv 176
Jeanette Johansson Sekreterare Kpv 178
Fredrik Holmgren Ledamot Kpv 92
Katja Tedmar Ledamot Kpv 76
Gisela Stawbrink Suppleant Kpv 134
Nils Hedström Suppleant Kpv 100

Övriga uppdrag i föreningen:

Anders Ullriksson Revisor Kpv 200
Jonas Dahlqvist Revisorsuppleant Kpv 80
Gisela Stawbrink Grannsamverkan, zonansvar Kpv 134
Jeanette Johansson Kvartersgården Kpv 178
Katja Tedmar Kopparnytt/hemsidan Kpv 76
Nils Hedström Städdagar Kpv 100
Fredrik Holmgren Förråd/mark/garage Kpv 92

Valberedningen består idag av:

VAKANT Zon 1 kpv –
Niklas Forsmark Helmer (Sammankallande 2017) Zon 2 kpv 84
Anders Hernodh Zon 3 Kpv 102
Martin Fredriksson Zon 4 Kpv 168
Emma Thermaenius Zon 5 Kpv 202
Thomas Rödin Zon 6 Kpv 150
Peter Sandegren Zon 7 Kpv 142