Inom samfälligheten har vi två gemensamma städdagar, en på våren och en på hösten. Under dessa dagar fixar vi i ordning i vårt område och gör allmänt fint och trevligt. Dagarna är viktiga för att vi inte skall behöva lägga ut detta jobb och på så sätt tvingas höja samfällighets-avgiften i onödan. Dagarna är också ett mycket bra tillfälle att få lära känna de som bor i området under trevliga former.

Städdagarna är upplagda så att vi jobbar under ett par timmar på förmiddagen, gör avbrott för en gemensam lunch och därefter jobbar ytterligare ett par timmar. För dem som trots allt inte kan närvara på städdagen kan man göra ett så kallat beting, vilket betyder att man gör ett arbetsområde innan själva städdagen. Om man inte deltar på något av ovanstående åläggs man att betala in en avgift som fastställts på årsmötet.
Städdagarna under 2020 infaller lördagen den 16 maj samt söndagen den 20 september. För övriga kommande händelser, se kalendariet!