Sophämtning

Sophämtningen inom området sker efter upphandling från kommunen av SITA. Sophämtningsavtalet är upprättat mellan den enskilda fastigheten och kommunen varför föreningen inte svarar för denna fråga. Sopkärl skall ställas upp framför respektive fastighets garage. Sophämtningen sker en gång i veckan eller varannan vecka (tag kontakt med SITA för avtal om detta). I ditt avtal för sophämtning ingår även grovsopshämtning, vitvaruhämtning mm.

För frågor gällande sophämtning: Tel. 08-51 93 33 00

För frågor gällande kärl: Tel. 08-55 55 9580

Tidningsinsamling

Tidningsinsamling sker av TÅV AB och sker efter ett utdelat schema (se nedan). Även här gäller att tidningskärlet ställs upp framför det egna garaget på uppsamlingsdagen.

Område 7 Skarpäng, Norra 
Inkluderar Rösjövägen och gatorna norr om denna.
Hämtningsdag ONSDAG
Hämtningsveckor 2013: 02, 06, 10, 13, 18, 22, 26, 34, 38, 42, 46
För frågor gällande tidningsinsamling: Tel. 08-599 221 10

Mail: info@tavab.se

Hemsida: www.tavab.se

Kontakt om kärl: 08-55 55 95 80

Återvinningscentralen Hagby

För större grovsopor och trädgårdsavfall finns möjlighet att lämna detta vid återvinningscentralen, Hagby. För närmare information om öppentider mm:

Tel: 08-505 804 00

Adress: Frestavägen 10

Hemsida: www.sorab.se