Nedsläckning av TV-kanaler

Transit/Svenska Stadsnät ägs av Telia, och då Telia inte kommit överens med en av sina leverantörer påverkar detta också samfälligheten. Vissa kanaler släcks ned, och andra tillkommer, men som kompensation ska vi istället få kanalpaket Stor. (Ni som redan nu har valt till kanalpaket Stor kommer också att kompenseras). Nedan återges Transits information i sin helhet:

Telia och en av dess leverantörer av tv-kanaler Discovery har inte kommit överens om ett nytt avtal. Därför kan vi inte längre sända deras kanaler från och med 8 juni. Detta drabbar bl.a. er som kund med kanalpaket TV Lagom.

Följande kanaler påverkas;

 

Kanal 5

Kanal 9

Kanal 11

Eurosport 1

Eurosport 2

Animal Planet

Discovery

Discovery Science

Discovery World

ID

TLC

 

Varför drabbas jag som kund på Svenska Stadsnät AB av avbrottet?
Vår kanalleverantör är part i tvisten, därför drabbas tyvärr även våra kunder.

 

 

Alla Svenska Stadsnät Transits kunder kommer att ersättas med följande;

 

Förening med TV Lagom: Får tillfälligt tillgång till TV Stor istället.

 

Kund i förening som själv uppgraderat från TV Lagom till TV Stor: Kompenseras ekonomiskt med motsvarande 60kr inkl. moms på kommande juli faktura.

Kunder som individuellt uppgraderat till TV Stor utan bindningstid har rätt att säga upp sin uppgradering (endast en månads uppsägningstid gäller).

Uppsägning kan i sådana fall mejlas till kundtjanst.transit@svenskastadsnat.se.

 

Alla våra kunder som har TV Lagom har redan idag automatiskt tillgång till kanalpaket TV Stor och de kanaler som återstår i vårt paket.

 

Uppdaterad information återfinns löpande på vår hemsida www.transitbredband.se under rubriken Senaste Nytt.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Kundtjänst

Svart i TV-rutan? – Uppdaterat!

Nu har Transit enligt uppgift stängt av kanaler. De har också skickat ut felaktiga fakturor till flera hushåll. Vi ansluter oss kollektivt till kanalpaket Lagom och detta faktureras direkt till samfälligheten. Inga enskilda fakturor gällande kanalpaket lagom skall betalas. Transit är genom flera kanaler meddelade om detta och vi får invänta makuleringar eller krediter.

UPPDATERAT: Vi i styrelsen stänger nu beställningen av hårvara via oss och hänvisar istället till www.transit.se .

För er som redan beställt så går utrustningen att hämta på Kopparvägen 182, vardagkvällar mellan ca 18:00-20:00.

Underlag för beställning, TV-utrustning.

På söndag är det extrastämma angående kanalpaket och eventuell höjning av samfällighetsavgift. Ett av alternativen innebär att vi kollektivt måste beställa utrustning.

För att underlätta detta önskar behöver vi uppgifter om adress och behov av utrustning. Lapp för ifyllnad delas ut i brevlådorna kvällen 5/1. Har ni möjlighet får ni gärna fylla i denna digitalt via excel-filen nedan, mejlas till styrelsen@kopparvagen.se . I annat fall kan ni ta med ifylld lapp till extrastämman eller lägga den i brevlådan på Kopparvägen 182.

Kopparvägen utrustningslista.xls

Serviceavbrott fiber måndag 5/12!

Transit/Svenska Stadsnät meddelar följande:

2016-12-05: Utbyte och uppgradering av fiberutrustning i vår huvudcentral påverkar kunder i stora delar av vårt fibernät (PON/ONT).

Måndag den 5 dec med start ca 08:30 kommer vi byta ut och uppgradera en del av vår utrustning i vår huvudcentral. Detta medför avbrott på samtliga tjänster för kunder som har fiberanslutning via PON/ONT i följande områden;

Enebyberg, Gribbylund, Visinge, Skarpäng, Åvagård, Vallatorp och Näsbypark.

Avbrottet beräknas pågå under förmiddagen, men kan i värsta fall ta upp till hela dagen.
Vi beklagar de problem som kan drabba våra kunder i och med detta avbrott. Så snart arbetet är klart kommer information läggas upp här på driftinfo.

 För att komma till Transits driftinfo, klicka här!

Dags för Årsstämma

Nu är det dags för årsttämma i Kopparvägens Samfällighet.

Nedan finns länkar till kallelse och bilagor.

Väl mött 17/11 kl 19:00 i Koppargården!

/Styrelsen: Andreas, Gunnel, Johan, Jonas D, Jonas P, Linus N, Linus V och Mikael

Kallelse till Årsmöte 2016.pdf

Verksamhetsberättelse 2015-2016.pdf

Motioner 2016.pdf

Verksamhetsplan 2016-2017.pdf

Förslag på röstlängd/debiteringslängd 2016.pdf

Bilaga TV.pdf

Uppdaterat! Här bifogas budgetrapport för 2015/2016:

Budgetrapport 2016 20161030.pdf

Uppdatering gällande TV

Hej!

Vi har efter ytterligare samtal med Transit/Svenska Stadsnät fått ny information:

De kanaler som ligger kvar under övergångsperioden är digitala och motsvarar kanalpaket Stor. Övergångsperioden skall vara december ut.

För att se dem krävs en TV med inbyggd digital mottagare (DVB-C) alternativt en box. Har ni tidigare sett på digitala kanaler på er TV borde det gå att göra en kanalsökning och hitta de nya kanalerna. Vi har fått några inställningar från Transit, men vi har inte testat dessa. Om någon testar får ni gärna återkomma till styrelsen@kopparvagen.se med resultat:

Frekvens 306 MHz

QAM 256

Symbolhastighet 6875

Nätverk 41001

Vi hoppas att detta fungerar för flertalet av er tillsvidare.

/Styrelsen

 

Mer information om TV-situationen

Bakgrund:

Transit/Svenska Stadsnät meddelade styrelsen i början av oktober att den analoga TV-signalen skulle stängas ner och ersättas av digitala kanaler. Kopparvägens samfällighet ställdes inför två alternativ: att kollektivt välja kanalpaket Start (6 kanaler) till en lägre avgift än vad vi har idag, eller kanalpaket Lagom som skulle innebära en högre kollektiv månadskostnad. Vi har vidhållit att tidsfristen för ett sådant val är för kort, och att vi måste ha ett beslut från Årsstämma för detta.

Vi har också ett avtal som säger att vi ska ha 18 kanaler, med vissa reservationer för mindre förändringar i utbudet.

Vi står idag inför 3 problem:

Problem 1:

Vi har som sagt ett avtal. Vad innebär Transits förändringar? Är det kontraktsbrott? Vad har vi rätt till? Detta undersöks just nu, men det kommer att ta tid. Tid som inte finns om Transit ska släcka ner de digitala kanalerna på kommunicerad tid, varför vi krävt mer tid från Transit.

Problem 2:

Om vi nu utgår från att Transit genomför aviserad nedsläckning, vilket kanalpaket ska då väljas – det som bäst motsvarar vårat kontraktsenliga utbud men innebär en högre kollektiv avgift jämfört med vad vi betalar idag? Eller Startpaketet, som innebär en lägre kollektiv avgift men endast 6 kanaler? Detta är en fråga som behöver ett beslut från Årsstämman.  Därutöver måste vi som styrelse hinna förvissa oss om vilken information vi ska gå ut med angående boxar, moduler och tvillingkort.

Jag återkommer till problem 3 nedan. Vi har efter påtryckningar blivit lovade av Transit att det kommer att vara en övergångsperiod då inga analoga kanaler släcks, även efter 1/11. Man ska alltså kunna se på TV som om inget har hänt under denna period. Vi vidhåller att årsskiftet kan vara en lämplig gräns för övergångsperioden, men vi har inte fått några garantier om periodens omfattning.

Vidare säger vårat kontrakt att alla hushåll som behöver ska ha rätt att utan kostnad hämta ut 1 st digitalbox. Vi har nu blivit lovade att alla hushåll ska kunna hämta ut en kostnadsfri digitalbox eller modul OM MAN INTE REDAN HÄMTAT UT EN i samband med driftsättningen av nuvarande tjänst.

Att många behöver fler boxar eller tvillingkort, och att dessa i så fall kommer att kosta pengar hamnar under problem 1, avtalsproblemet. En av anledningarna till att kontrakt skrevs med Transit från början var kanske att det skulle bli enkelt att se på TV i alla rum där man hade befintligt antennuttag. Återigen blir det en fråga om vad vi har rätt till enligt vårt avtal.

Problem 3:

Vi får nu rapporter från flera hushåll att flera kanaler har försvunnit. På Transits hemsida kan man läsa att förändringar i kanalutbudet kan komma att ske från v.42. Man kan tolka det som om de har tidigarelagt nedsläckningen med två veckor. En nedsläckning som alltså aviserades till vissa, den 3 oktober! Detta är helt oacceptabelt! Vi har haft och kommer att fortsätta ha kontakt med Transit i detta ärende, men vi uppmanar er som enskilda fastighetsägare att också felanmäla bortfallna kanaler till Transit.

Styrelsens mål är att hitta en lösning som

– motsvarar det avtal vi redan har i högsta grad

– innebär minst krångel för oss boende med boxar och annat

– inte innebär någon förändring i kollektiv kostnad för samfälligheten.

Oavsett om vi når dit eller inte kommer vi behöva rösta om kanalpaket på årsstämman. Kallelse kommer snart!

Detta är allt vi kan meddela i nuläget.

/Styrelsen