Inom föreningen ger vi med jämna mellanrum ut ett informationsblad som vi kallar för KopparNytt. Bladet innehåller information som styrelsen vill ha ut till medlemmarna. Det kan också gå ut information från andra inom samfälligheten som rör området. Om du vill ha ut sådan information skall du ta kontakt med någon i styrelsen.

Här finner du de senaste utgivna KopparNytt.

kopparnytt_januari_2018.pdf

KopparNytt Augusti 2017.pdf

KopparNytt april 2017.pdf

KopparNytt Februari 2017.pdf

KopparNytt Januari 2017.pdf

KopparNytt Augusti 2016.pdf

KopparNytt Maj 2016.pdf

KopparNytt april 2016.pdf

KopparNytt Mars 2016.pdf

KopparNytt Januari 2016.pdf

KopparNytt Oktober 2015 .pdf

KopparNytt Augusti 2015.pdf

KopparNytt Maj 2015.pdf

KopparNytt Februari 2015 .pdf

KopparNytt Januari 2015.pdf

KopparNytt Oktober 2014.pdf

KopparNytt Augusti 2014.pdf

KopparNytt April 2014.pdf

pdf Kopparnytt februari 2014

Kopparnytt Januari 2014.pdf

pdf Kopparnytt september 2013

pdf Kopparnytt augusti 2013

pdf Kopparnytt juni 2013