Kallelse till Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 2019 för

Kopparvägens samfällighetsförening

 Torsdagen den 14 november

Kl. 19.00 i Koppargården (Kopparvägen 122)

OBS!

Förslag till debiteringslängd kommer att finnas för översyn på mötet.

Verksamhetsberättelse, motioner från medlemmar inklusive styrelsens svar och förslag, verksamhetsplan 2019/2020, samt bokslut och budget finns tillgängliga nedan. (Klipp in länk i er web-läsare)

Önskar ni erhålla utskrivna dokument, kontakta styrelsen via styrelsen@kopparvagen.se

Varmt välkomna!

OBS! Klipp in länk i er web-läsare för att se dokumentet.

Kallelse:

https://drive.google.com/open?id=1hGTJOdYlWHw44LADj3medRnQtiXKjZiD

Verksamhetsplan 2020:

https://drive.google.com/open?id=112dkoQG3gtEq0ErFAl9McEGUrL4iUQ7C

Verksamhetsberättelse 2019:

https://drive.google.com/file/d/1O9ox4Kb9MGAjzvM6TtkXynqDlWx0gVVG/view?usp=sharing

Resultat 2019 och budget 2020:

https://drive.google.com/file/d/1ItqmjndqdZWHpP5K78yJYZOzEEhA6cGy/view?usp=sharing

Motioner:

https://drive.google.com/open?id=1ObJkksBCW_ll-UY2uyuzsenqFfYZSEEr

Bild motion kompost:

https://drive.google.com/open?id=1M17tKvFMKBy4Ssj3XQpMQOQY1GhpQ0fb

Skogsplan:

https://drive.google.com/open?id=1OeWLe-Ob0-MlbI0SL0nZFoIetWLCvKcv