Kategori: Fiber

Fiber

Har du frågor om sammfällighetens fiberanaslutning? Hör av dig till fiberansvarig Gustav Henriksson på KPV 160 eller  kpv160@kopparvagen.se. Vad gäller fibernätet har det uppdagats att det finns andra leverantörer än Transit som hör av sig till medlemmarna och vill sälja liknande tjänster. Styrelsen vill därför påminna om att Transits fibernät är ett stängt nät, vilket innebär att det helt enkelt inte är möjligt att teckna avtal med andra leverantörer just nu. Avtalet med Transit löper ut 5 år efter installation och under denna tid ingår grundutbudet på bredband, TV och telefoni i samfällighetsavgiften. När avtalet löpt ut får man själv välja leverantör.