Bokning av föreningsgården

I vår förening har vi tillgång till en föreningsgård – Koppargården. Nedan följer information kring hur du skall göra för att boka gården mm.

Bokning

Bokning sker i formuläret nedan eller direkt till gårdsansvarig. Endast medlemmar i samfälligheten har möjlighet att boka.

Nyckel

Hämtning av nyckel sker hos gårdsansvarig på hyresdagen. Nyckeln återlämnas senast klockan 12 dagen därpå.

Värme

Termostat finns intill entrédörren. Du ansvarar själv för att reglera värmen i god tid. ca 4 timmar krävs för att få upp normal rumstemperatur när det är minusgrader ute.

Brister/fel

Rapporteras till gårdsansvarig.

Flaggning

På Koppargårdens flaggstång är en vimpel vanligtvis hissad. En svensk flagga finns i redskapsförrådet. Om möjligt ska flaggan hissas på officiella flaggdagar. Du får gärna flagga på privata högtidsdagar etc. Det är således inget krav på att gården skall utnyttjas. Den som tar initiativet till flaggning ansvarar emellertid för att flaggan tas ner vid rätt tid, torkas, viks och läggs tillbaka i redskapsförrådet.

Bokningsformulär

Kontakta gårdsansvarig för avbokning eller ändring av befintlig bokning.

Kalendern laddas...