Årsstämma 2019

Årets årsstämma kommer att hållas den 14 November.

Formell kallelse kommer att skickas ut.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 21 Oktober.

// Styrelsen