Kallelse till årsmöte den 20 november 2020

Årsstämman kommer att hållas tisdagen den 17 november kl. 19.00 utanför Koppargården
(Kopparvägen 122). Mötet kommer att hållas utomhus givet nuvarande läge.

Bifogat finner ni kallelse till årsstämma samt övriga underlag förutom förslag till budget och revisionsberättelse som kommer att skickas ut senare när revisorn är klar.

Verksamhetsberättelsens budgetpunkt kommer också uppdateras så fort årsresultatet är sammanställt.

Varmt välkomna!

Kallelse till årsmöte 2020_final

Motioner 2020

Verksamhetsberättelse 2019-2020_final

VERKSAMHETSPLAN 2020-2021_final

Samfällighetens kompostområde

Hej alla!

Nu börjar samfällighetens planerade kompostområde att ta form. De som så önskar är välkomna att slänga sitt trädgårdsavfall på markerad plats på andra sidan träbron.

  • Grenar med en diameter på 1 cm eller mer läggs i rutan närmast gångvägen där liknande material redan ligger.
  • Gräsklipp, löv, ogräsrens och nedklippta växtdelar läggs i rutan där det redan ligger sådant material. Denna ruta är avsedd att användas under nuvarande år (2020).

De två tomma rutorna är tänkta för trädgårdsavfall för de två nästkommande åren. Förhoppningsvis har vi egen fin kompostjord att se fram emot om två-tre år.

Ha en fortsatt trevlig midsommarhelg!

Städdag på lördag den 16 maj

På lördag den 16 maj är det dags för vårens städdag. Som vanligt börjar vi kl. 09:00. Container för trädgårdsavfall kommer att finnas och extra verktyg hyrs in.

Till skillnad från tidigare år kan man i vår sätta upp sig för beting redan före städdagen och utföra dem när man tycker passar bäst. Länk till bokningsdokumentet har mailats ut tidigare.

För de som inte skriver upp sig på ett beting delas uppgifter som vanligt ut på städdagen.

Personer som tillhör riskgrupp bör inte delta på städdagen och vi kommer inte att ha någon korvgrillning vid detta tillfälle.

//Styrelsen

Kallelse till Årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 2019 för

Kopparvägens samfällighetsförening

 Torsdagen den 14 november

Kl. 19.00 i Koppargården (Kopparvägen 122)

OBS!

Förslag till debiteringslängd kommer att finnas för översyn på mötet.

Verksamhetsberättelse, motioner från medlemmar inklusive styrelsens svar och förslag, verksamhetsplan 2019/2020, samt bokslut och budget finns tillgängliga nedan. (Klipp in länk i er web-läsare)

Önskar ni erhålla utskrivna dokument, kontakta styrelsen via styrelsen@kopparvagen.se

Varmt välkomna!

OBS! Klipp in länk i er web-läsare för att se dokumentet.

Kallelse:

https://drive.google.com/open?id=1hGTJOdYlWHw44LADj3medRnQtiXKjZiD

Verksamhetsplan 2020:

https://drive.google.com/open?id=112dkoQG3gtEq0ErFAl9McEGUrL4iUQ7C

Verksamhetsberättelse 2019:

https://drive.google.com/file/d/1O9ox4Kb9MGAjzvM6TtkXynqDlWx0gVVG/view?usp=sharing

Resultat 2019 och budget 2020:

https://drive.google.com/file/d/1ItqmjndqdZWHpP5K78yJYZOzEEhA6cGy/view?usp=sharing

Motioner:

https://drive.google.com/open?id=1ObJkksBCW_ll-UY2uyuzsenqFfYZSEEr

Bild motion kompost:

https://drive.google.com/open?id=1M17tKvFMKBy4Ssj3XQpMQOQY1GhpQ0fb

Skogsplan:

https://drive.google.com/open?id=1OeWLe-Ob0-MlbI0SL0nZFoIetWLCvKcv

 

 

Årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte 2018 för Kopparvägens samfällighetsförening

Torsdagen den 15 november

Kl. 19.00 i Koppargården

(Kopparvägen 122)

Förslag till debiteringsläng kommer finnas för granskning på stämman.

Verksamhetsberättelse, motioner från medlemmar inklusive styrelsens svar och förslag, verksamhetsplan 2018/2019, samt bokslut och budget finns bifogat nedan.

Önskar ni erhålla utskrivna dokument, kontakta styrelsen via styrelsen@kopparvagen.se.

Varmt välkomna!

VERKSAMHETSPLAN 2018_2019

Dagordning Årsmöte 2018

Motioner 2018

Verksamhetsberättelse 2017_2018

Resultat 2017_2018 samt budget 2018_2019